En virksomhed med mange års erfaring

Om Knold & Top

Det hele startede i 1996 på ren hobbybasis. Formålet var at udvikle et velegnet rapsmateriale til at undersøge, om der var forskelle i foderværdien mellem frø fra hvidblomstret raps og frø fra de almindelige gulblomstrede raps.

I 2002 blev firmaet "Knold og Top Planteforædling" dannet som enkeltmandsvirksomhed. Sortsmaterialet til at undersøge forskelle i foderværdi mellem hvid og gul raps havde nemlig vist, at flere typer skadeinsekter var mindre tiltrukket af de hvide blomster end af de gule. Dette dannede basis for at udvikle det såkaldte "Flower Power System®", hvis virkning på skadeinsekterne blev afprøvet i årene 2009 - 2015 i markforsøg. Først fra 2009 var der nok frø til sådanne storskalaforsøg. Visionen er, at man ved at samdyrke gul- og hvidblomstret raps med "Flower Power Systemet®" kan øge dyrkningssikkerheden ved økologisk rapsdyrkning eller spare en behandling mod insekter, hvis man ikke er økolog.

I december 2007 blev den første hvidblomstrede vårrapssort "Lysidé" optaget på sortslisten i Danmark, og året efter kom den på EU's sortsliste.

I 2009 fandt vi ud af, at hvidblomstrede rapssorter var "bitterfri", det vil sige at bladene var velsmagende og kunne bruges til salat. Samtidig var der meget, der tydede på, at koldpressede, uraffinerede olier fra frø af hvid raps havde en lidt mildere og dermed mere tiltalende smag end olier fra de gulblomstrede sorter. Oliens smag afhænger dog også meget af høstforhold, lagerbetingelser og selve oliepresningen.

Ved at vinde Agro Business Parks innovationskonkurrence i 2009 fik virksomheden et godt skub fremad. Projektidé: Knold og Top Planteforædling, udvikling og udnyttelse af raps med alternative blomsterfarver.

I 2010 blev selskaberne Knold & Top ApS samt Knold & Top Holding ApS dannet.

Koldpresset, uraffineret rapsolie, fremstillet af virksomheden Pure-Oil i Bandholm, men baseret på frø fra den hvidblomstrede sort "Lysidé", blev i 2012 udnævnt til "Danmarksmester".

Fra 2012 har Knold & Top været en selvstændig mikro-virksomhed, men får dog lavet en del arbejde gennem andre firmaer.

I perioden 2012 - 2015 er der optaget yderligere fire Knold & Top sorter på sortslisterne i Danmark og EU. Nogle af sorterne er desuden optaget på sortsliste i flere EU lande, ligesom der er opnået plantenyhedsbeskyttelse på en sort i USA.

Placering
Knold & Top lånte de første mange år plads i Pajbjergfondens drivhuse i Dyngby ved Odder. Fra 2008 indgik Pajbjergfondens forædlingsaktiviteter i Nordic Seed. Et par år senere blev der indgået lejeaftale mellem Nordic Seed og Knold & Top, hvorefter Knold & Top lejer kontor, drivhuse, lagerplads mm hos Nordic Seed. De 2 virksomheder har således et tæt samarbejde med udgangspunkt i Nordic Seeds faciliteter på Grindsnabevej 25, 8300 Odder. Et samarbejde af stor værdi for Knold & Top.

Forretningsmodel
Knold & Top udvikler sorter af raps. Indtægterne kommer fra licenser eller fra direkte salg af frø. Tilskud fra projektmidler bidrager også. Vi sigter både lokalt og globalt. Er rodfæstede i Odderområdet, men sælger rapsfrø i over 20 lande.

forædling og salg af rapsfrø
English
Dansk